Team Sportia

Information

Anmälan till tävlingar

• Vilka tävlingar som finns framgår av klubbens tävlingsprogram. Utöver dessa tävlingar finns dessutom flertalet andra tävlingar.

• Vill du anmäla dig mailar eller ringer du till Tony, såvida inget annat framgår av hemsidan. Till vissa tävlingar kommer även lappar ligga utlagda vid träningstillfällena. Ange namn, födelseår och gren/ar.

• Klubben står för anmälningsavgiften till tävling som finns i klubbens tävlingsprogram, förutsatt att medlems och tränings/tävlings avgift är betald. Klubben amäler endast till tävlingsklass. Uteblir du från tävlingen utan giltigt skäl (skada, sjukdom) bekostar du själv anmälningsavgiften!

• Om du på plats vid tävlingen finner att du kan och vill delta i fler grenar kan du efteranmäla dig till tävlingssekretariatet. Klubben står då för grundavgiften och du själv för efteranmälningskostnaden (som normalt ligger på 20-50:-/ gren). Avgiften betalas in i efterhand.

• Anmälan till SM måste godkännas av tränare och bygger som regel på att uppsatta kvalgränser klarats av.

Tävlingsdagen

• På tävlingsdagen hämtar du din nummerlapp vid tävlingssekretariatet direkt vid ankomst. Ibland hämtar medföljande ledare från IK Hakarpspojkarna ut samtliga nummerlappar. Vissa mindre tävlingar saknar nummerlappar.

• På tävlingsdagen signerar du en lista om du deltar i löpgrenar ungefär 40-60 minuter innan du startar. I övriga grenar anmäler du dig vid grenstartplatsen (kulringen för kula osv.) 15 minuter före grenstart. Reglerna kan vara lite olika för olika tävlingar så läs PM för tävlingen noggrant.

• IK Hakarpspojkarna ser helst att man tävlar i klubbens tävlingskläder som går att köpa. Har man inte kläder ska en neutral t-shirt användas, helst i blå färg.

• Medtag varma kläder, regnställ, paraply?!, matsäck, vattenflaska, tävlingskläder.

Resor

• IK Hakarpspojkarna står för bensinersättning vid SM, GM och DM. För veterantävlingar beviljas inte någon reseersättning.

• Samåk i så stor utsträckning som möjligt. På hemsidan står vilka som är anmälda till tävlingen.

Kost och Logi

• Ersättning för kost och logi i samband med tävling görs för mästerskapsarrangemang såsom DM, GM och SM, där övernattning är nödvändig.

En utförligare beskrivning av vilka ersättningregler som gäller vid tävlingar går att se genom att som medlem logga in på hemsidan.

Copyright © 2011 IK Hakarpspojkarna • Norra Klevaliden • 561 93 Huskvarna
Tel: 036-13 30 54 • Bankgiro: 920-2987 • Swish-nummer: 1233930344 • E-post: kansliikhp.se

Medlemsinloggning | Webbplatsen använder cookies