Team Sportia

Historia

IK Hakarpspojkarna, i dagligt tal benämnd IKHP, kan se tillbaka på en nästan 80-årig verksamhet. Bildandet skedde en fredagskväll den 1 februari 1929 på Jutaholms Café, beläget utmed Ådalsvägen vid övre fallet. Vid första årsmötet som hölls några veckor efter bildandet fanns 54 medlemmar registrerade.

Jutaholms Café blev under det första årtiondet centrum för all klubbverksamhet och där hölls styrelse-och sektionsmöten. Där var startplatsen för cykel- gång- och skidtävlingar, som var tre av de sporter som stod på programmet under 30-talet. Övriga sporter som utövades var friidrott, orientering, bandy och t.o.m fotboll. Skälet till att Jutaholms Café blev den naturliga samlingsplatsen, var att caféet ägdes av klubbens förste ordförande idealisten och entusiasten Evert Väinölä. Så småningom skedde en överflyttning av delar av verksamheten till Smedstorpsområdet, som ansågs mer lämpat för skidsport och orientering.

Efter att ha hyrt byggnaden i Hulustorp under några år tog ordföranden 1936 det första spadtaget till en egen sportstuga, som utgör första delen i den anläggning som är IKHP:s hemvist idag. Genom en successiv utbyggnad genom åren är IKHP-stugan numera ett känt rekreationscentrum för Huskvarnabygden. Den är naturligtvis också kärnpunkten för klubbens egen verksamhet.

Entusiasterna på 30-talet närde också tidigt planer på en egen idrottsplats, och 1939 lyckades man få hyra ett markområde på Stensholms Säteris ägor med rätt att inom 25 år inköpa området till ett pris av 50 öre/kvadratmeter. 55 man anmälde sig genast, för att utföra ett antal arbetstimmar på den tilltänkta arenan, naturligtvis utan ersättning. Detta jobb blev emellertid betydligt mer problemfyllt än vad någon hade tänkt sig, till stor del p.g.a den minst sagt ansträngda ekonomin i föreningen. För att få in mer pengar i kassakistan försökte man sig på en större potatisodling på den blivande idrottsarenan år 1940. Skörden skulle sedan lagras till våren därpå, då man bedömde att försäljningspriset skulle vara högre. Tanken var nog rätt, men förvaringsplatsen för potatisen var fel och hela skörden frös under den bistra vintern 1940-41. Inkomst av odlingen 69:40 och utgiften 243:20 blev resultatet.

Idén till en säkrare inkomstkälla kom dock snart och resulterade i en midsommarfest "Socknafesten" som fr.o.m 1945 blev en stor publikframgång. Den arrangerades sedan ytterligare 20 år på festplatsen vid övre fallet vid Jutaholm. Publiksiffror på över 4000 personer var inte ovanligt, och dessa inkomster gav IKHP möjlighet, att inte bara färdigställa idrottsplatsen (som f.ö 1970 överlämnades till Huskvarna stad), utan också göra nya investeringar i klubbstugans utbyggnad.

Efterhand avvecklades fotboll, bandy, cykel och gångsport. Då återstod tre grenar, orientering, skidor och friidrott, som än idag finns med på klubbens tävlingsprogram Inom dessa sporter har IKHP skördat stora framgångar, som uppmärksammats även på det internationella planet.

Vid en summering konstaterar man, att det är orienteringen som gett IKHP-namnet störst lyskraft, men att det var skidåkarna som först blev uppmärksammade genom en total dominans i Götalandsregionen under 1940- och 50-talet och där namnet Hilmer Andersson lyste starkast. Men allra först att erövra ett svenskt mästerskapstecken till klubben blev en friidrottare: Bertil Lund vann fullständigt otippad junior-SM i hinderlöpning redan 1950. Det första SM-tecknet inom orientering kom 1962 då Göran Öhlund vann junior-SM. I skidor såg Susanne Lindgren till att IKHP:s namn fanns med i SM-resultatlistan, då hon vann JSM på 5 km 1970. De båda sistnämda etablerade sig ju också i den översta elitklassen: Göran har bl.a vunnit två individuella SM-tecken och fört Sverige till två VM-segrar i stafett. Susanne har bl.a fyra SM-segrar i skidorientering.

Namnlistan på Hakarpspojkar och flickor som efter dessa tre premiärsegrare erövrat såväl svenska som nordiska mästerskapstitlar är imponerande lång. Ändå är det kanske IKHP:s lagsegrar som fått störst publicitet, och då framför allt de fyra segrarna i 10-milakavlen i orientering. Där kom den första redan 1969 och den fjärde 1995. På skidsidan var det IKHP:s juniorer som vann SM-stafetten både 1995 och 96.

Att under så många år ständigt lyckas lotsa fram nya förmågor till topprestationer i skilda grenar är ju inte slumpens skördar. Det handlar här om ett målmedvetet ledararbete präglat av kunskap och entusiasm, och där den breda basen i verksamheten är grundförutsättningen. Hakarpspojkarna har lyckats med vad många anser omöjligt: Att förena elitverksamhet med bred motionsverksamhet för allmänheten.

Bland de allra första i landet startade IKHP 1972 motionsverksamhet för långtidssjukskrivna, en aktivitet i samarbete med landstinget, som fortfarande pågår vid IKHP-stugan flera dagar i veckan. Under 40 år har man arrangerat tipspromenader, som varje vecka lockar ut några hundra människor i alla åldrar. Dessutom förekommer motionsarrangemang av skilda slag året runt, där exempelvis "Vårruset" 5 km bara för tjejer i år samlade mer än 7000 deltagare.

Från den blygsamma starten 1929 med 54 medlemmar har IKHP successivt flyttat fram positionerna både vad det gäller medlemsantalet( uppgår idag till drygt 1000), verksamheten och utvidgningen av de egna anläggningarna. I de sistnämda har stora pengar investerats under senare år. Genom bro-tunnelprojektet har man byggt planskilda korsningar för motions- och tävlingsspår. Ett vattenmagasin "Älgagölen"har anlagts som nu möjliggör en konstsnöanläggning.

Klubben har dessutom i år övertagit Strutsabacken, den av Jönköpings kommun tidigare skötta slalombacken i Huskvarna. Där bedriver IKHP:s alpina sektion verksamhet inte bara vintertid utan också på sommarhalvåret med mountainbike (MTB)-cykling. Denna mycket populära och expansiva verksamhet är det senaste tillskottet på "IKHP-trädet".

Trots avsaknad av inkomstbringande publikidrotter har IKHP genom åren klarat de löpande utgifterna och därutöver gjort de tidigare nämnda investeringarna i olika projekt. Detta har krävt stor uppfinningsrikedom vad det gäller att hitta inkomstkällor och att ta tillvara på bidragsmöjligheterna från statliga och kommunala organ. En osann historia påstår att IKHP, före kommunsammanslagningen av Hakarp och Huskvarna (1967), sökte bidrag i båda kommunerna under motivering att man hade medlemmar från båda kommunerna (vilket var helt riktigt). Det var bara det, att man i ansökan på båda håll uppgivit (för att få ut mesta möjliga bidrag) att majoriteten (>50%) av medlemmarna var hemmahörande i just den kommunen. Detta skulle ha föranlett en spjuveraktig kommunalman som också kände till ansökan till grannkommunen att tala för ett beviljande av bidraget med följande motivering: "IKHP har lyckats med något unikt, nämligen att uppnå ett medlemsantal på mer än 100 %."

Då klubben numera tillhör storkommunen Jönköping lär den bidragsfinten vara stängd. Skämt åsido, så är ju en förenings ekonomi inte alltid beroende av hur stora inkomsterna är, utan minst lika mycket hur man lyckas hålla nere utgifterna. IKHP är en förening stadd i utveckling, med målsättning att inte bara försvara uppnådda positioner utan också flytta fram dem under bevarandet av klubbens ursprungliga devis: "Kamratskapet framför allt".

/Arne Gustafsson 

Evert Väinölä
Klubbens förste ordförande idealisten och entusiasten Evert Väinölä.

Gösta E och Gösta A
Gösta E och Gösta A på idrottsplatsen.

Socknafesten 1947
Socknafesten 1947

Hilmer
Hilmer vinner sitt första DM 1944

Segrarlaget i Jukolakavlen 1992
Segrarlaget i Jukolakavlen 1992


Vårruset, 5 km bara för tjejer -mer än 7000 deltagare.

Mountainbike
Mountainbike -en av de senare tillskotten på "IKHP-trädet".

 

Kamratskapet framför allt

Copyright © 2011 IK Hakarpspojkarna • Norra Klevaliden • 561 93 Huskvarna
Tel: 036-13 30 54 • Bankgiro: 920-2987 • Swish-nummer: 1233930344 • E-post: kansliikhp.se

Medlemsinloggning | Webbplatsen använder cookies