Team Sportia

Organisation

HUVUDSTYRELSE

Ordförande: Daniel Håkansson

Styrelseledamöter: Tommy Ljungdahl,  Saddia Larsson, Jonathan Nyberg, Charlotte Rangert, Per Magnell, Thomas Petersson och Ingo Deters

Styrelsesuppleanter: Martin Löfving, Alexander Abrahamsson

Sekreterare och klubbkanslist: Mikael Gustavsson

Revisor: Göran Carnander

Revisorsuppleant: Lars Ericsson, Angelique Carlsson

Valberedning: Bo Söderqvist, Britt-Louise Gustafsson, Olle Frykfeldt, Christer Askerot, Ina Lundström

CYKELSEKTION

Fredrik Rönneke (ordförande), Jens Pettersson, Martin Widfeldt, Benny Andersson, David Johansson, Susanne Johansson, Mårten Höglund och Göran Johansson.

FRIIDROTTSSEKTION

Inga-Lill Dahlgren (ordförande), Jonathan Nyberg, Tony Pettersson, Ina Lundström, Sofia Kallin och Alexander Abrahamsson

ORIENTERINGSSEKTION

Ola Allvin (ordförande), Lars Svensson, Bo Söderqvist, Mattias Ossiansson, Sven-Åke Karlsson, Stefan Eriksson och Tommy Ljungdahl

SKIDSEKTION

Olle Frykfeldt (ordförande), Johan Eriksson, Jan Johansson, Martin Löfving, Per Magnell, David Siebers och Stefan Hoflund

TRIATHLONSEKTION
Patrik Holst (ordförande), Alva Paulos, Peter Johansson, Johan Westling, Erik Holmberg och Per Henriksson

STUG-och MOTIONSEKTION

Margareta Andersson (ordförande) Saddia Larsson, Märta Rosell, Kerstin Karlsson, Gunilla Nilsson, Britt-Louise Gustafsson, Helena Schörling, Felicia Andersson

Ovanstående organisation fastställdes vid årsmötet den 21/2-18 och gäller fram till nästa årsmöte.

 

Bifogat finner ni IKHP:s stadgar

STADGAR


Bilagor till stadgar.doc

Bilaga 5.xls

 

GDPR

Skyddspolicy

Integritetspolicy


Reseräkning/Kvittoutlägg

 BLANKETT - Utlägg/Reseräkning

 

Copyright © 2011 IK Hakarpspojkarna • Norra Klevaliden • 561 93 Huskvarna
Tel: 036-13 30 54 • Bankgiro: 920-2987 • Swish-nummer: 1233930344 • E-post: kansliikhp.se

Medlemsinloggning | Webbplatsen använder cookies