Team Sportia

Organisation

HUVUDSTYRELSE

Längst bak från vänster: Charles Tholin, Tommy Ljungdahl, Ingo Deters, Daniel Håkansson, Björn Engvall, Göran Öhlund

Längst fram från vänster: Per Magnell, Saddia Larsson,  Mikael Gustavsson, Patrik Holst

Ordförande: Daniel Håkansson

Styrelseledamöter: Tommy Ljungdahl,  Saddia Larsson, Patrik Holst, Björn Engvall, Per Magnell, Göran Öhlund, Charles Tholin och Ingo Deters

Styrelsesuppleanter: Fridolf Eskilsson, Hans Lundgren

Sekreterare och klubbkanslist: Mikael Gustavsson

Revisor: Göran Carnander

Revisorsuppleant: Lars Ericsson, Angelique Carlsson

Valberedning: Bo Söderqvist (orientering)

CYKELSEKTION

Fredrik Rönnecke (ordförande) Jens Pettersson, Martin Widfeldt, Benny Andersson, David Johansson, Susanne Johansson, Mårten Höglund och Göran Johansson.

FRIIDROTTSSEKTION

Björn Engvall (ordförande), Jonathan Nyberg, Tony Pettersson, Ina Lundström, Per-Inge Björkman och Matilda Nilsson

ORIENTERINGSSEKTION

Ola Allvin (ordförande), Lars Svensson, Bo Söderqvist, Mattias Ossiansson, Sven-Åke Karlsson, Stefan Eriksson och Tommy Ljungdahl

SKIDSEKTION

Olle Frykfeldt (ordförande), David Jönsson, Johan Eriksson, Jan Johansson, Martin Löfving, Per Magnell, David Siebers och Stefan Hoflund

TRIATHLONSEKTION
Patrik Holst (ordförande), Ann Axelsson, Peter Johansson, Johan Westling, Karolina Boberg och Per Henriksson

STUG-och MOTIONSEKTION

Saddia Larsson, Märta Rosell, Margareta Andersson, Kerstin Karlsson, Gunilla Nilsson, Britt-Louise Gustafsson, Helena Schörling, Felicia Andersson

Ovanstående organisation fastställdes vid årsmötet den 22/2-17 och gäller fram till nästa årsmöte.

 

Bifogat finner ni IKHP:s stadgar

STADGARBilagor till stadgar.doc

Bilaga 5.xls

 

 

Reseräkning/Kvittoutlägg

 Utlägg och reseräkning

 

Copyright © 2011 IK Hakarpspojkarna • Norra Klevaliden • 561 93 Huskvarna
Tel: 036-13 30 54 • Bankgiro: 920-2987 • Swish-nummer: 1233930344 • E-post: kansliikhp.se

Medlemsinloggning | Webbplatsen använder cookies