Team Sportia

Supporterklubben

  • IKHP
  • Supporterklubben

Får vi lov att presentera Hakarpspojkarnas Supporterklubb

Öppen för alla.Vår målsättning:

Att genom projektbidrag ekonomiskt stödja och på andra sätt stimulera Hakarpspojkarnas verksamhet.Vi finansierar vår verksamhet genom:

Försäljning av reklamplatser vid spårtavlorna. Och vår medlemsavgift som är valfri från 100:- och uppåt samt gåvor och andra bidrag.Vi har en ungdomsfond där pengar är öronmärkta för ungdomsarbetet i klubben. Ur denna fond kan vi exempelvis genom stipendier uppmuntra enskilda ungdomar som gjort speciella insatser och även stödja lägerverksamhet o.dyl. Fonden kan förstärkas genom bidrag från firmor och enskilda personer.Supporterklubben leds av en styrelse bestående av:

ORDFÖRANDE: Lars Hakeman                    VICE ORDFÖRANDE: Monica Svensson

tel 073 915 03 69                                           tel. 076 027 32 85

E-mail  lars@hakarp.se

KASSÖR: Sonny Andersson                          Stig Wikström

tel. 070 560 15 81                                          tel 036-13 61 29SEKRETERARE: Tom Persson                      Jörgen Andersson 

tel 0390 41 715                                               tel. 070 687 57 37

Kjell Holmqvist
 tel 070 353 84 70

ADRESS

IK Hakarpspojkarnas supporterklubb

N. Klevaliden

561 93 HUSKVARNAKänner du för att vara med

och stimulera Hakarpspojkarnas verksamhet är du välkommen med ett bidrag på bankgironummer       5010-5220 där du anger alt. engångsbidrag, medlemsavgift eller bidrag tll ungdomsfonden.

Vi stödjer IK Hakarpspojkarns Supporterklubb

  Ryds Glas Jönköping AB

  HK Byggplåt AB

  CCJ

  June Express 

  Höglandets Cykel & Sport AB

  Swedbank

  Taktjänst

  East End

  Pro Athlete I Jönköping AB

  Öster-Cykel

  SE Banken

  Preem Huskvarna 

  XL Bygg Edvardssons

  Holmgrens Bil Jönköping

Klubben hade sitt årsmöte i IKHP-stugan 2018 01 24 och vid de sedvanliga förhandlingarna förrättades val och det var omval av alla styrelsemedlemmar utom av Britt-Louise Gustafsson avböjt återval och Kjell Holmqvist nyvaldes i hennes ställe.

Den som vill ha utförligare information  konttakt Lars Hakeman.

SUPPORTERKLUBBENS DAG

VID OCH I IKHP-STUGAN

blir det söndagen  07 oktober 2018  

På programmet blir det  tipspromenad,  med extra utlottningar och aktivitet utmed spåret.  I serveringen kan man dricka kaffe och äta vofflor eller något annat som smakar.

Supporterklubben har under sin mångåriga verksamhet stöttat moderklubben i många projekt  och klubben har en ungdomsfond där pengarna är öronmärkta för att stödja ungdomsverksamheten och premiera ungdomar som gör fina insatser på olika sätt. 

Bli medlem i supporterklubben du också årsavgift minst 100 kr eller lämna gåvor till ungdomsfonfen så stöder du IKHP i dess verksamhet.

Vi har bankgironummer 5010-5220         

 

Copyright © 2011 IK Hakarpspojkarna • Norra Klevaliden • 561 93 Huskvarna
Tel: 036-13 30 54 • Bankgiro: 920-2987 • Swish-nummer: 1233930344 • E-post: kansliikhp.se

Medlemsinloggning | Webbplatsen använder cookies